3. juli 2008

Immotellevej 2 C. Renovering villa

Ombygning med nyt tag og facaderenovering, tilbygning med garage og omlægning af gård med ny indkørsel mm.